Ga verder naar de inhoud

Overzicht maken van bestanden en mappenstructuur

De handleiding beschrijft hoe je via de terminal een overzicht kan maken van de mappen en bestanden op je computer.

Inleiding

Het doel van deze handleiding is een CSV maken met een overzicht van bestanden en mappen op je computer. Deze commandos zijn zonder admin rechten uit te voeren. Om te vermijden dat er externe sofware moet geinstalleerd worden gaan we hiervoor gebruik maken van de terminal en applicaties in de terminal die standaard aanwezig zijn. Deze handleiding vereist geen tot weinig voorkennis van de terminal. Een basis begrip van hoe paden in de terminal zich verhouden tot folders op je computer werken is genoeg. Er zijn verschillende mogelijkheiden om via de temrinal een overzicht van bestanden en folders te krijgen. De opties in deze handleiding beschreven zijn specifiek gekozen om een zo helder mogelijk CSV te maken zonder lege lijnen of onbruikbare leestekens.

Hieronder vind je een aparte handleiding voor Windows en voor Mac Os & Linux.

Windows


Het voorbeeld commando gaat het oplijsten starten vanaf de "thuis" map. Dat is de map waarin je terecht komt als je de powershell opstart. Vervolgens zal de CSV (Bestandenlijst.csv) opgeslagen worden op het bureaublad.
  • Open de powershell, open het start menu, zoek naar "Powershell", druk op enter.
  • Kopieer het volgende commando Get-ChildItem -Path . -Recurse | Select-Object FullName, Attributes, Length | export-csv C:\Users\$env:username\Downloads\Bestandenlijst.csv
  • Druk op enter
  • Ga koffie/Thee halen

Afhankelijk van hoeveel bestanden er op de computer staan kan het even duren eer het proces klaar, als het klaar is krijg je een nieuwe prompt met een flikkerende cursor. Het is normaal dat je rode error tekst te zien krijgt in de Powsershell command line interface, dat heeft heeft te maken met het feit dat het proces niet tot alle mappen toegang heeft.
  • Als alles goed is staat er nu een nieuwe CSV bestand in je Downloads folder.


Powershell noemt alles wat geen map is een "archive" dus is beetje nutteloos behalve voor mappen, er is geen optie om dit enkel voor mappen te noteren.

Commando uitvoeren vanuit de root:

De root folder is de eerste map op de computer vanaf daar begint de volledige mappenstructuur van de computer. Get-ChildItem -Path / -Recurse | Select-Object FullName | export-csv C:\Users\$env:username\Downloads\Bestandenlijst.csv
Het is goed om te weten dat dit proces veel langer kan duren dan wanneer het proces wordt uitgevoerd vanuit de thuisfolder of "home folder". Je kan altijd het proces afbreken met "CTRL + C" (cancel).

Mac Os & Linux


Hoewel het commando anders is, is de uitkomst hetzelfde. Het commando gaat bestanden en mappen oplijsten startend vanuit de "Thuis" of gebruikers folder van de computer. Daarin zitten de mappen zoals "Bureaublad", "Downloads", "Muziek" etc.
  • Open de terminal
  • Kopieer het volgende commando ls . -Rhl | awk /./ > ~/Downloads/Bestandenlijst.csv en voer het uit met enter.
  • Wacht vervolgens tot het proces klaar is

Als je het voorbeeld commando hebt gevolgd staat er nu een csv op in je Downloads folder "Bestandenlijst.csv".

Commando uitvoeren vanuit de root:


De root folder is de eerste map op de computer vanaf daar begint de volledige mappenstructuur van de computer.
ls / -Rhl | awk /./ > ~/Downloads/Bestandenlijst.csv
Net zoals op Windows kan het even duren eer het proces klaar is, de tijd is afhankelijk van hoeveel bestanden er op je computer staan.

Deze pagina aanvullen of corrigeren?

Heb je aanvullingen of wil je iets rechtzetten? Dan kan je deze pagina makkelijk bewerken via onderstaande knop.