Ga verder naar de inhoud

Basisrichtlijnen

Elke richtlijn vertelt je welke standaarden je het best gebruikt voor een bepaald digitaliseringsproces. Ze vertrekt vanuit een concrete situatie en geeft een aantal voorschriften hoe je met die situatie moet omgaan. Er zijn twee kwaliteitsniveaus:

  • Een minimumrichtlijn toont je een werkwijze die duurzaam is op lange termijn.
  • Een aanbevolen richtlijn toont je een werkwijze die duurzaam is op lange termijn en een meerwaarde oplevert voor je collectie (bv. door je data consistenter en rijker te maken, beelden van een hogere kwaliteit te maken).

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap gaat ervan uit dat erkende en gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties de algemeen aanvaarde internationale standaarden volgen. In deze kennisbank kan je meer informatie vinden over de algemeen aanvaarde standaarden rond het thema digitalisering.

Inventariseren

Digitaliseren

Bewaren

Toegankelijk maken

Hulp nodig bij het inventariseren, digitaliseren of toegankelijk maken van je collectie?

Collecties inventariseren

Een (deel-)collectie registreren? Een bibliotheek, archief of objecten inventariseren? Een lijst met namen van personen en organisaties samenstellen? Een collectie geografisch ontsluiten? Aan de slag met de basisrichtlijnen.

Collecties digitaliseren

Foto’s, teksten, geluidsopnames of video digitaliseren? Ontdek hier de minimumrichtlijnen en aanbevolen richtlijnen.

Collecties bewaren

3D-objecten in erfgoedcollecties digitaal bewaren? Lees meer over de minimumstandaarden en aanbevolen standaarden. 

3D-objecten bewaren

Collecties toegankelijk maken

Wil je collecties publiceren op een website of je collectiedata beschikbaar maken voor hergebruik? Duik in de aanbevolen richtlijnen en standaarden.