Ga verder naar de inhoud

Wegwijzers voor beginners

Hier vind je publicaties die je op een laagdrempelige manier inwijden in een breed gamma van actuele onderwerpen met betrekking tot digitaal erfgoed. Ze handelen over o.a. de levensloop van data, datamodellering en -schoning, triples, (linked) open data, IIIF, publiek domein en rechtenlabels voor online digitaal erfgoed.

Waarom moet je dit gelezen hebben?

Aan digitaalerfgoedprocessen zijn veel verschillende aspecten verbonden. Die kunnen variëren van o.a. technische, inhoudelijke, strategische, juridische, ethische, organisatorische tot financiële aspecten. Vaak haken ze op elkaar in. Alhoewel het onmogelijk is dat een erfgoedmedewerker even goed thuis is in alle aspecten, is het vaak aanbevolen om kennis te hebben van een brede waaier van relevante aspecten.  

Voor wie is dit bedoeld?

Dit dossier richt zich tot iedereen die een snelle en laagdrempelige introductie wil krijgen met betrekking tot verschillende aspecten die vandaag van belang zijn op het vlak van digitaalerfgoedprocessen in de cultureelerfgoedsector. Het richt zich in het bijzonder tot starters.

Selectie

Levensloop van data

introductie
meemoo - Vlaams instituut voor het archief - 2024
Deze publicatie geeft toelichting bij het begrip van de 'Levensloop van data' en de verschillende fases: Plannen, Verzamelen en…

In­ter­o­pe­ra­bi­li­teit

introductie
meemoo - Vlaams instituut voor het archief - 2023
Dit artikel legt uit wat interoperabiliteit betekent en waarom het belangrijk is, in het bijzonder in in bibliotheken, archieven en…

Data modelleren & clas­si­fi­ca­ties

introductie
meemoo - Vlaams instituut voor het archief - 2023
In dit artikel gaan we dieper in op het modelleren van data. Vervolgens bespreken we het belang van het classificatiesysteem van een…

Archivering in het algemeen belang in de AVG

introductie
meemoo - Vlaams instituut voor het archief - 2021
Dit artikel handelt over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing in de Europese Unie (EU).…

IIIF: In­ter­na­ti­o­nal Image In­ter­o­pe­ra­bi­li­ty Framework

introductie
meemoo - Vlaams instituut voor het archief - 2020
Om te voorkomen dat beelden van collecties in silo’s opgesloten blijven, en dus niet kunnen worden uitgewisseld met andere toepassingen, is…

Data schonen

introductie
meemoo - Vlaams instituut voor het archief - 2020
Data zijn in meer of mindere mate vuil wanneer ze fouten bevatten, onvolledig zijn of inconsistent opgebouwd zijn. Verschillende soorten…

Open data en vrij hergebruik

introductie
meemoo - Vlaams instituut voor het archief - 2020
Van cultureel-erfgoedorganisaties wordt verwacht dat ze foto’s en metadata over hun collectie beschikbaar maken als open data. Vaak is het…

Linked (Open) (Usable) Data

introductie
meemoo - Vlaams instituut voor het archief - 2020
De term ‘linked data’ en de variaties erop komen ter sprake bij het online beschikbaar maken van data. Linked data verwijst in de digitale…

Visual recognition

introductie
PACKED vzw - 2019
Veel bibliotheken, archieven en documentatiecentra bezitten foto- en videocollecties, maar de online toegang ertoe blijft dikwijls…

Publiek domein

introductie
PACKED vzw - VIAA - 2019
Het publiek domein is de term die gebruikt wordt om aan te duiden dat creatieve werken (programmatuur, teksten, beelden en geluidsopnamen)…

Wat zijn rech­ten­ver­kla­rin­gen, en waarvoor gebruik je ze?

introductie
PACKED vzw - 2018
Veel bibliotheken, archieven en documentatiecentra ontsluiten hun digitale collecties op online portalen. Die publicatie op het web…

RDF Triples

introductie
PACKED vzw - 2017
Trojka, drietal, triumviraat is een combinatie van drie elementen die volgens een logica samenwerken. In de digitale wereld staat een…